Tájékoztatás 2021. évi küldött ankétról!

2021. július 26-27-28.-án délelőtt 9-11 óra és délután 13-15 óra között a szövetkezeti bejegyzésű épületek küldötteinek a Békéscsabai Lakásszövetkezet ügyvezetése küldött ankétokat tartott 6 alkalommal.

A meghívott 75 fő küldöttből 52 fő küldött vett részt az ankét valamelyik eseményén.

A megtartott ankétokon az alábbi témákról volt tájékoztatás:

-kintlévőségek

-nyitvatartással kapcsolatos felvetések

-hótakarítás, téli síkosság mentesítés

-zöldterület karbantartás

-épületeknél várható felújítási munkák

-kémények állapota

-elektromos felszálló vezetékek állapota

-közterületen lévő konténer tárolók környezete

-vízdíjkülönbözet

A fenti témákon túl a küldöttek által felvetett egyéb problémák megoldásának lehetőségeiről is szó esett.

Tisztelettel: Békéscsabai Lakásszövetkezet ügyvezetése