A lakásszövetkezet története

A lakásszövetkezet története Az Ifjúsági Lakásépítő Szövetkezet Békéscsaba és a Békéscsabai Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet Békéscsaba – lakásszövetkezetünk jogelődje – 1962. november 2-án alakult a vásártéri V-1-es jelű lakóépület 39 lakásával Bakos János (elhunyt 1988-ban) elnökletével. A Vásártéren (később Kulich Gyula, ma Kazinczy lakótelep) épült lakóházak döntő többsége klasszikus szövetkezeti házként került a szövetkezet kezelésébe a '80-as évekig. Az OTP Békés Megyei Igazgatósága által szervezett úgynevezett “öröklakás-építési program” részeként elkészült társasházak többsége is csatlakozott a szövetkezethez, amely így a '80- as években már négyezer lakást kezelt.
A jószerével csak a mennyiségre törekvő, államilag finanszírozott lakásépítés tehát városunkat sem kerülte el. A panelos és a házgyári lakások építése további lendületet jelentett a lakásszám növekedésében, mivel ezen épületek már központifűtés- és melegvíz-szolgáltató rendszerrel készültek, egy részében felvonó is volt – szakszerű üzemeltetésük csakis szervezett formában volt elképzelhető. A gondnokolt lakások száma az 1992-ben megjelent szövetkezeti törvény életbe lépéséig folyamatosan növekedett, majd némi visszaesés volt tapasztalható. A törvény hatályba lépéséig ugyanis lehetőség volt arra, hogy a kezelési ügyek, a tulajdonviszonyok szabadon rendeződhessenek. (A kiválás lehetőségével 4 épülettömb 256 lakással élt, de ebből két épület 98 lakásával 1995-ben ismét visszalépett a szövetkezetbe.) A kilencvenes évek közepére tehát úgymond “beállt” a 2005-ig, a lakásszövetkezeti törvény megjelenéséig érvényes, 6700-as lakásszám.

A szövetkezet immár négy évtizedes története a megyeszékhely robbanásszerű demográfiai fejlődésének is szerves része. A hetvenes, a nyolcvanas években a lakások építésének szervezésében is részt vállalt a szövetkezet: az ún. “kalákás építkezés”-ből nőtt ki a Lencsési úti mintalakótelep az I-es és a II-es ütemben; a Kisszik, a Nagy Antal, a Trefort utcai sorházak, összesen 341 lakás. Ekkor épült meg a Tinódi, a Szabolcs, a Tolnai, a Széna utcai 500 garázs is. (A garázsépítés 1985-ben szűnt meg.)
A szövetkezet vezetésére ezekben az években mind nagyobb terhet rótt a karbantartási, hibaelhárítási feladatok ellátásának szükségszerűsége. Ezért – a szűkös anyagi lehetőségeket is leküzdve – garázsokban, sufnikban bár, de létrehoztak egy közel harminctagú szervezetet, amely már képes volt e feladatok szakszerű, viszonylag gyors és megbízható ellátására. Később – a hetvenes évek közepétől – vagy egy erre a célra fenntartott lakásban (Kazinczy u. 30.), vagy “társbérleményben” (Andrássy út 75. földszintjén, a tévékábel-hálózatot kiépítő szervezettel együtt) volt szövetkezetünknek ügyfélfogadásra már alkalmasnak minősíthető irodája.

A kezdeti “hőskor” időszaka a nyolcvanas évek elején lezárult. Az akkori társadalmi-politikai viszonyos közepette is belátták a megye és a város párt- és állami vezetői, hogy a szövetkezet élére szakembereket kell állítani és szükséges a mind inkább kiterjedő hatókörű szövetkezet megerősítése. Szlota József igazgatósága alatt kiteljesedett a gondnokság szervezete, amelynek irodái – mint előzőleg említettük – szinte állandó költözéssel kaphatott helyet. A megyei tanács segítségével ötmillió forintos támogatást kapott a szövetkezet, amelyből (és meghatározóan saját erőből!) felépülhetett a Hunyadi téri épület; ennek földszintjét foglalta el – az akkorra már hazánk és Közép-Kelet-Európa legnagyobbjaként számon tartott – szövetkezetünk gondnoksága . A székházavatót (a Hunyadi téri háromszintes épület emeletén lakások vannak) 1986. március 8-án tartották meg.
Néhány évvel később 200 ezer forintért a szövetkezet megvásárolta a Fövenyes utca végén álló telket, amelyet először azt feltöltve, azon felépíthette telephelyét.

1995 tavaszán – a magas infláció, az energiaárak meredek ívű emelkedése miatt kényszerült arra a szövetkezet igazgatósága, hogy a munkaszervezetet karcsúsítsa. A létszám ekkor három alkalmazottal és 14 fizikai dolgozóval csökkent. Ez köszönhető volt annak is, hogy a karbantartó részleget szeptember 1-jével vállalkozásba adták. A tendert akkor a Szivárvány Kft. nyerte el, amellyel szövetkezetünknek 2002 tavaszán a mind jobban felhalmozódó problémák miatt szerződést kellett bontania. Ezt követően egy rövid ideig ezen feladatokat a Pálfy Kft., majd 2003-tól Such György vállalkozó végzi – illetve a speciális feladatokat a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Vállalat, továbbá a fűtőrendszerek üzemeltetését ismét a szövetkezet alkalmazottjai látják el.
Annak megalakulása óta a szemétszállítást a sokszor átalakult Tappe Kft. végzi.
A mind nagyobb lakásállomány “humanizálása” (olcsóbb fenntartásúvá, komfortosabbá tétele) érdekében szinte egymásba érő, a kínálkozó lehetőségeket kihasználó, ezért gyakran kampányszerű felújításokat, fejlesztéseket is megvalósított a szövetkezet vezetése a kezelésére bízott épületekben. Az első legjelentősebb a vízfogyasztás-mérés megoldása volt: az olasz Magdalena cég közreműködésével a '90-es évek elejére 14 ezer darab hideg- és melegvízfogyasztást mérő készüléket szereltek fel a lakásokba.

Már korábban, a nyolcvanas évek derekán indult az egyedi tévéantennák kiváltása előbb kis-, majd nagyközösségi rendszerekre – igazodva már ezzel is a nyugateurópai trendekhez. A fejlesztéshez nagy lökést adott a Békés Megyei Művelődési Központtal közösen – az országban elsők között – létrehozott Lencsési Közösségi Televízió (LKTV) megszervezése, amelynek műsorát csakis sorba fűzött kábelrendszeren lehetett továbbítani a lakásokba. Ha nem is ment zökkenőmentesen, de a '90-es évek második felére polgárjogot nyert a Csabakábel (amely 1994-ben alakult meg), majd a jogutódjaként létrejött Délkábel Kft. által finanszírozott (tehát a lakástulajdonosoknak ingyenes!) csillagpontos kábelrendszer kiépítése a szövetkezet által kezelt épületeknél. (1995-ben a 6500 lakás 97,8 százaléka kötött jelszolgáltatási szerződést a kft.- vel.) A mai napig is kellő színvonalon működő, bár évről évre mind drágábbá váló szolgáltatást nyújtó hálózat kiépítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett a kábeltársaság azóta elhunyt műszaki vezetője, Valyuch László. A szervezet – amelyet immáron T-Kábel Rt.-nek neveznek – a piac törvényei szerint működik.

Szintén ebben az időszakban indulhatott el a Magyar Hitelbank Rt. által nyújtott ún. német szénsegély-hitelből (amelynek összege mintegy 45 millió forint volt) a fűtéskorszerűsítés, amelynek eredményeként a lakásokban mérhetővé és szabályozhatóvá tették a fűtést. A 3200 fűtött lakásból 1994/95-ben 1563-at korszerűsítettek 30 millió Ft-ért. Az elért energia-megtakarítás ezt követően elérte a 15–20 százalékot. A fűtés-rekonstrukció második stációja a központi-fűtéses épületekben lévő kazán-korszerűsítés volt. Ennek kivitelezését 2000-ben fejezte be a szövetkezet mindazoknál az épületeknél, amelyek lakástulajdonosai ezt felvállalták. Ezekben az években volt a “nagy kiválás”: mintegy harmadával csökkent a központifűtéses lakások száma a tulajdonosok szabad döntéséből.

A hazai lakásszövetkezetek közül a legelsők között jelentetett meg saját havilapot szövetkezetünk: az ingyenesen minden tagunknak eljuttatott “Lakásszövetkezeti Híradó” 1994 júniusa óta jelenik meg.

A különböző fejlesztésekre, beruházásokra felvett hiteleket a szövetkezet minden alkalommal nemhogy időre, de annál hamarább fizette vissza. A közelmúltban készült felmérés szerint a kezelt lakásvagyon értéke (4 362 lakás mintegy 112 épület[egység]ben) a változó piaci árak okán ezt pontosan meghatározni nem lehet – mintegy 30–35 milliárd forintra tehető.

* * *

Csupán az összehasonlítás, s nem utolsó sorban az érdekesség kedvéért néhány adattal is színesítjük rövid visszatekintésünket. Bízva abban, hogy a szövetkezetünk centenáriumára kiadott kötetben ennél részletesebb információkat olvashatnak utódaink...
1987-ben, a szövetkezet fennállásának 25. évfordulóján 5962 lakás (ebből 1936 ún. tanácsi és 3737 OTP-értékesítésű; 2904 az egyedi fűtésű), 457 garázs és 67 hétvégi ház (Szanazugban épültek 1983–86 között) volt a szövetkezet kezelésében. Ebben az évben a házkezelési részleg 37,7 millió Ft bevétellel és 37,4 millió forint kiadással zárt. A lakásállomány 143 épületben van, össz alapterülete 325 ezer 850 nm. Az üzemeltetési költség-hozzájárulás akkor 2,50 forint volt nm-ként és havonta a négyszintes és 5,50 forint a tízemeletes épületekben. A fűtés- és melegvíz-szolgáltatás havi átalánya 1–1,5 szobás lakás esetében 750–800, 2–2,5 szobás lakás esetében pedig 800–1000 forint volt havonként. Az apparátus akkor 108 főfoglalkozású és 60 mellékfoglalkozású dolgozóból állt (ne feledjük: a szövetkezetnek akkor saját karbantartó és hibaelhárító szervezete volt!). Az éves bérszint 1987-ben jutalommal együtt 74 ezer 224 Ft volt dolgozónként.

* * *

A szövetkezet igazgatósága az ügyviteli korszerűsítése érdekében 2003. februárjában a meglévő számítógépes hálózat felújítására és új, a korszerű igényeknek megfelelő szoftver tervezésére szerződött a budapesti székhelyű OPEN Szoftverház Kft.-vel.

A 2004-es év alapvető változásokat hozott a szövetkezet életében. Márciusban szövetkezeti lakásának értékesítése miatt lemondott az Igazgatóság elnökhelyettese, majd június elsején nyugdíjazását kérte a társaság főkönyvelője. Június hetedikén az igazgatósági ülés megkezdésekor az Igazgatóság elnöke bejelentette, hogy objektív, magánéleti okok miatt el kellett adnia szövetkezeti lakását, ezzel automatikusan megszűnt a szövetkezeti tagsága és azonnali hatállyal lemondott az elnöki tisztségéről. Az igazgatóság határozatképtelenné vált és a szövetkezet vezető testülete megbénult. A felügyelő bizottság elnöke, az alapszabályban biztosított jogköre alapján aktiválta a jelölőbizottságot és 2004. szeptember másodikára összehívta a tisztújító küldöttgyűlést. A küldöttek megválasztották a 7 tagú új igazgatóságot és annak elnökét, Vágvölgyiné Tölgyesi Ibolyát. Az átadás-átvétel lehetőségének híján, a szövetkezet történetében először könyvvizsgálói jelentéssel vette át az új vezetés a szövetkezet irányítását.

Az OPEN Kft.-vel folytatott tárgyalások során jelentős nézeteltérések mutatkoztak a felek között, így szeptember tizenhatodikán az igazgatóság felmondta az informatikai fejlesztésekre kötött szerződést. A számítógépes rendszer felújítására és a szoftver- fejlesztésre új, lehetőleg helyi vállalkozókat kerestek.

Október közepén a korábban műszaki telephelyként szolgáló Tinódi utcai műhelyépületet, a küldöttgyűlés jóváhagyásával garázsokká alakíttatta át a szövetkezet. Decemberre már mind a tíz garázs bérlőre talált.

A szövetkezet életében jelentős változásokat hozott a 2004. évi CXV. lakásszövetkezeti törvény végrehajtására való felkészülés.

2005. áprilisában egészségi okok miatt lemondott a szövetkezet elnöke és a küldöttgyűlés az addigi elnökhelyettest, Békési Albertet választotta az igazgatóság elnökévé. Az igazgatóság a szövetkezeti törvény értelmében az alapszabály teljes átdolgozásáról döntött és ezzel a céllal előkészítő bizottságot állított fel. Tulajdonképpen ekkor jelent meg a szövetkezet életében a rendszerváltásnak az egész társadalmat érintő hatása: az új törvény az eddigi paternalista környezetből piaci környezetbe helyezte a szervezet működését. A szövetkezeti törvény értelmében az eddig közösen kezelt társasházak kiváltak és a társasházi törvény hatálya alá kerültek. Komoly problémát okozott a közös kezelés ideje alatt gyarapodó szövetkezeti vagyon felosztása. A szövetkezet igazgatósága hatalmas viták után az ellenérdekelt felek markáns véleménykülönbségének áthidalására - a szövetkezet szakmai vezetői, felelős tisztségviselők, tanácsadók javaslata alapján - kidolgozta a szövetkezeti vagyonmegosztás elveit, amelyet a teljes tagságot érintő részközgyűléseken a tagok elfogadtak. A vagyonmegosztás során a szövetkezet 45 millió forint likvid tőkeveszteséget szenvedett el.

Kiválás előtt kezelt ingatlan 6739 ( 173 épület 159 fő küldött )

Kiválás után kezelt ingatlan 4362 ( 112 épület 112 fő küldött )

Kivált társasház 2377 61 épület

A kivált társasházak zöme (48 épület) továbbra is a szövetkezetet bízta meg ingatlankezeléssel. Ez azonban már piaci alapon történt. Ugyanakkor a szövetkezet a szolgáltatásait kedvezőbb áron kínálta fel – és teszi ezt ma is - mint a városban hasonló profillal működő vállalkozások. A szervezet piaci helyzetének további megerősítése érdekében a szövetkezet két munkatársát társasházkezelői végzettséget adó tanfolyamra iskolázták be.

A 2005. évi küldöttgyűlés, a korábbi sok-sok vitát kiváltó, az ingatlanokra viszonyított költségalapon kiszámolt közvetlen költséget, fix összegű szövetkezeti általános költség ( SZÁK) címen elfogadta a szövetkezet fenntartására, működtetésére előírt havi díjat. Ezzel megerősítette a kiegyensúlyozott szövetkezeti gazdálkodás és a reális tulajdonosi teherviselés alapját.

Az új alapszabály életbelépése után szükségessé vált a Szervezeti és Működési Szabályzat jelentős módosítása és a szövetkezet működését meghatározó belső szabályzatok elkészítése, felújítása. Az igazgatóság ezt a munkát 2006. első egyedévében elvégezte. Ettől fogva vált kötelezővé például a részközgyűlési határozatok írásos formában való eljuttatása az érintett tulajdonosoknak.

Elkészült a Küldöttek kézikönyvének első kiadása. A kiadványt készítői az aktuális szövetkezeti információk kiskátéjának szánták, amely időszakonként megújulva a küldöttek mindennapi munkáját, tájékozódását segíti.

2006 év végén megjelent, és azóta is elérhető az interneten a szövetkezet honlapja. A szövetkezet tagjai számára alapvető információkat tartalmazó oldalt az igazgatóság anyagi lehetőségeinek függvényében a jövőben jelentősen bővíteni és aktualizálni fogja.

Az állami támogatások megnyitásával a panelprogram keretében egyre több lakóközösség pályázik a korszerű, energiatakarékos épület-felújításokat elősegítő kedvezményes lehetőségéért. Számottevő megtakarítás várható az EU szabványok szerint készülő homlokzati szigetelés, a kondenzációs, számítógép vezérléses kazánokkal kivitelezett fűtéskorszerűsítés, és a rendkívül jó hatásfokú hang- és hő szigetelést biztosító nyílászárók cseréje révén. Az ily módon felújított épületek lakói jelentős energia megtakarítást érhetnek el, amellett hogy az épület felújított homlokzata a városi környezet tetszetős színfoltjává válik.

2007-ben az ügyvezetés élén személycsere történt. Az új ügyvezető igazgató Benedek László, az igazgatóság korábbi elnökhelyettese lett. A változás megosztotta a szövetkezet tagságát, annál is inkább mivel a leváltott vezető részére a munkaügyi bíróság a szövetkezet eljárásában vélt formai hiba miatt végkielégítést ítélt meg. Ennek összege a járadékokkal, perköltséggel tetézve 4,6 millió forint volt. Az eljárás lezárultával az igazgatóság fenntartotta és egyre inkább igazoltnak látta azt a véleményét, hogy a felmondás, okát tekintve jogos volt és megérdemelt.

Ebben az évben a pályázatokon nyert támogatásokkal, önerős, banki hiteles konstrukciókkal 140 millió forint értékű felújítási munka valósult meg 24 épület esetében. Példaértékű, hogy a szövetkezet kezelésében lévő 2 társasház felújítására is sor kerülhetett.

2008. májusában Laczó Mária főkönyvelő, aki oroszlánrészt vállalt a szövetkezet átalakítása körüli munkákban közös megegyezéssel megvált a szövetkezettől. Érdemei közé tartozott a volt számítógépes informatikai rendszer átalakításában való részvétel és a tagok részére nyújtott szolgáltatások jelentős minőségű javítása. Feladatkörét Nagy Lajosné főkönyvelő vette át.

A városi önkormányzat határozatban rendelkezett a szövetkezeti épületeket és a társasházakat is érintő kommunális hulladék közterületen történő tárolásának, egységes, esztétikus, ám nagy költségvonzatú megoldásáról. A panelépületekben lakó ingatlantulajdonosok között - a jelenlegi romló, rossz kilátásokat sejtető gazdasági viszonyok miatt -, a rendelet végrehajtása nem talált egyöntetű elismerésre.

Idén a társasházak kiválásával kapcsolatosan szükségszerűen felvállalt szervezeti változtatások, alapszabály módosítási javaslatok jelentős utócsatározások színterévé tették a rendes és a négy rendkívüli küldöttgyűléseket.

A módosított alapszabály csak a szövetkezeti tagok részére biztosítja a tisztségviselői megbízatás lehetőségét, illetve a szövetkezet lakásállományának csökkenésével arányosan lecsökkenti a választott testületek létszámát. Az érintett és ellenérdekelt társasházi lakástulajdonosok, illetve a szövetkezeti épületekben ingatlannal rendelkező nem tag tulajdonosok jelentős ellenállását legyőzve, többszöri nekifutásra, a cégbíróság elfogadta a küldöttek és a választott tisztségviselők szövetkezeti tagsághoz kötött jogosultságát, valamint a csökkentett létszámú 5 fős igazgatóság és 5 fős felügyelő-bizottság működtetését.

Az igazgatóság a szövetkezet érdektelensége miatt kihasználatlanul álló, romló állagú szanazugi üdülőjét, többszöri sikertelen bérbeadási kísérlet után értékesítette. A befolyt összeget árverésen értékesített lakásingatlan megszerzésére fordítja, amelyet később piaci áron, haszonnal szándékozik tovább adni.

2009.-ben, a Szövetkezet központjában belső építészeti munkákkal új ügyfél fogadóteret alakítottunk ki. Ez által a szövetkezet tagsága a létrehozott ügyfélszolgálati pultoknál, az eddiginél gördülékenyebb és időtakarékosabb módon, azonnali ügykezeléssel intézheti ügyes- bajos dolgait. Az ügyfélfogadás, naponként váltakozó időrendben folyamatos.

Közvetlenül az előtérből elérhető a pénztár, a munkaügy és a tartozáskezelés is. Az ügyfélszolgálati pultnál, technikai és informatikai háttérrel kiszolgálva, intézhetők a tagnyilvántartással, a műszaki problémákkal kapcsolatos ügyek és a munkatársak itt veszik fel a panaszokat is.
Ez évtől a szövetkezeti épületek karbantartási- felújítási feladatainak ellátására pályáztatással kiválasztott helyi vállalkozásokkal kötünk szerződést, így a vállalkozói rezsi óradíjak kedvező szinten tarthatók és biztosított a folyamatos karbantartói ügyelet is.
Ebben az évben a szövetkezeti épületeknél 56.5 millió Ft értékben történt korszerűsítés, felújítás: a használati melegvíz előállításhoz napkollektorok felszerelése, tető- és végfalszigetelés, bejárati portálcserék stb. A pályázattal elnyerhető állami támogatással készülő nagyobb, energiatakarékos beruházások a nehézkes befogadási eljárás miatt egyelőre leálltak, ellenben az Önkormányzat által szorgalmazott és ígéret szerint a városi költségvetésből támogatott egységes arculatú kültéri hulladéktárolók építése olyan mértékben bővült, hogy a Szövetkezet igazgatósága árversenyben kiválasztott két vállalkozóval is szerződött a szabvány építmények határidőre történő kivitelezésére.
A Szövetkezet gazdálkodása, sajnálatos módon, a nehezedő gazdasági körülményeknek kitett szövetkezeti tagság romló jövedelmi viszonyai, a családoknál felhalmozódó adósságok és a fizetési hajlandóság romlása miatt egyre nagyobb terhet kénytelen elviselni.
A tagi tartozások elérték az 54.5 millió forintot, ez a Szövetkezet pénzügyi gazdálkodásában eszközarányosan megközelítőleg 12 %-ot jelent.
A további zavartalan működés biztosításához elkerülhetetlennek látszik szigorúbb lépéseket tenni a behajtási eljárások eredményességének javítására, illetve innovatív adósságkezelő eljárások bevezetésére.
A depressziós társadalmi- gazdasági környezetben jelentkező foglalkoztatási leépülés, a központi megszorító intézkedések és az áremelkedések fokozódó terhet jelentettek a Lakásszövetkezet tagjai számára és ez által a Szövetkezet gazdálkodásának. A szövetkezeti vezetés azonban ebben az évben is meg tudott felelni a kihívásoknak, sőt a munkaszervezet átszervezésével, az ügyintézés optimalizálásával a 2010. évi SZÁK /szövetkezet központi irányítás általános költsége/ tervezett összegét sikerült a terv határon belül (97.47 %) megtartani..
A kültéri kommunális hulladéktárolók kivitelezése is jelentős anyagi problémát okoz az építtető tulajdonosi közösségek számára, mivel az Önkormányzat a program indulásakor ígérthez képest csökkenő mértékű támogatást nyújt a beruházás költségeihez és a vállalkozói díjakat többnyire az épületek felújítási alapjának terhére kell kifizetni.

A tagi tartozások, díjhátralékok miatt növekvő szövetkezeti kintlévőség ebben az évben meghaladta az 59 millió Ft-ot, ez eszközarányosan 12.57 % mértékű.
A Békéscsabai Lakásszövetkezet 2010.-ben 4443 szövetkezeti, 1976 társasházi lakást, 648 garázst és 28 üzlethelyiséget kezelt.
A Szövetkezet munkáltatóként 14 főállású adminisztratív és 28 főállású fizikai alkalmazottat foglalkoztatott.
A szövetkezeti mérleg fő ősszege: 473.017 M Ft
Az alkalmazottak bruttó bére: 46.39 M Ft
A szövetkezeti központi irányítás általános költsége / SZÁK/: 51.524 M Ft
A 2011.-es év a rutinszerű munkálkodás kevésbé eseménydús éve volt, ám a józan, takarékos gazdálkodás kitűzött céljait most sem téveszthettük szem elől. Nem csak a tartozáskezelés hatékonyságának növelésére fektettünk hangsúlyt, és ezzel igyekeztünk a kintlévőség növekedésének ütemét némileg lassítani, hanem más, kézenfekvő megoldásokkal is törekedtünk a költségeket csökkenteni. Pl: a munkaügyi központ által nyújtott támogatással alkalmaztunk munkavállalókat /ami jelentős bérköltség megtakarítást eredményezett/, az épületeknél, ajánlott módon, bevezettük a heti háromszori takarítási rendet.
A törvényi változások hatására módosítottuk az Alapszabályt.
Az év folyamán, három hónapon át a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (olykor fenyegetőnek hangzó szigorúságot ígérve) tűzrendészeti vizsgálatot tartott a szövetkezeti épületeknél, ahol kiemelten, nagy alapossággal ellenőrizték a tíz emeletes, liftes épületeket.
A vizsgálat súlyosabb hiányosságokat nem állapított meg, a hatóság kisebb összegű bírságot nem szabott ki. Ezzel egy időben, az ellenőrzés visszatérő momentumait figyelembe véve, a vizsgálattal nem érintett épületeknél, a Szövetkezet vezetése kezdeményezte a villám- és érintésvédelmi rendszerek felülvizsgálatát, felújítását. Ebben az évben, a Szövetkezet által kezelt épületekben lévő lakások üzemeltetési költsége átlagosan 4.333 Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a SZÁK, a takarítás, a szemétszállítás, a lépcsőház világítás, a központi szellőzés, a fűtés és a konténermozgatás munkaügyi, valamint az épület-karbantartás költségeit.

2012 első hónapjaiban a Szövetkezet informatikai rendszerének felújítására kerestünk lehetőségeket. Elképzeléseink között szerepelt számítógépes hálózatunk karbantartására és fejlesztésére új rendszergazda alkalmazása, majd, az év folyamán egy szoftverfejlesztő cég megkeresését elfogadva ilyen irányú beruházások támogatására kiírt pályázati lehetőségek felkutatására adtunk megbízást.

Az internetes honlapunkon az elérhető információs tartalmak bővítésével javítjuk a kapcsolattartás lehetőségét a küldöttek és a szövetkezeti tagok felé és a kívülállóknak betekintést adunk a Szövetkezet működésébe.
A Szövetkezet Igazgatósága úgy döntött, hogy kihasználva a kínálkozó piaci lehetőségeket, anyagi forrásaihoz mérten, a jövőben növekvő mértékben vásárol árverezésre került szövetkezeti kezelésű lakásokat, amelyeket felújítva, piaci áron értékesít és az eladási ár költségekkel csökkentett részét az érintett épület felújítási alapjába utal, ami által a kintlévőségek növekvő ütemét visszafoghatja.
Az idén is szerveztünk nyári küldött ankétot, ahol a lakásszövetkezeteket érintő várható jogszabályi változásokról és a szövetkezetek fejlődési lehetőségeiről Farkas Tamás, a LOSZ elnöke adott a jelenlévő küldöttek részletes tájékoztatót.
Az idei összejövetel adott alkalmat arra is, hogy Békési Albert elnök méltató szavaival és egy szerény ünnepléssel megemlékezzünk a Békéscsabai Lakásszövetkezet alapításának 50. évfordulójáról.
A szövetkezeti épületek felújítására, korszerűsítésére ebben az évben is gondot fordítottunk.
A beruházások összege, szövetkezeti szinten, 95 881 311 Ft.
A kivitelezési munkák 103 épületet érintettek 500E és 29M Ft közötti értékben.
A Lakásszövetkezet Ügyvezető Igazgatója ígéretes gyakorlat bevezetését kezdeményezte. Az Igazgatóság jóváhagyásával megállapodásokat kötött elektromos és épületgépészeti anyagokat forgalmazó nagykereskedelmi cégekkel, hogy a szövetkezeti beruházásokhoz a kivitelező vállalkozók által náluk vásárolt anyagokat, eszközöket a Szövetkezet felé nagykereskedelmi áron számlázzák, így a kiskereskedelmi árrés megtakarítható költségtényező lesz.
A megállapodások, a karbantartó partner cégek és vállalkozók részéről felmerült technikai részletkérdések és érdekkülönbségek egyeztető tárgyalásokon történő tisztázásával, realizálódtak.

A külső adósságbehajtó céggel való együttműködés nem bizonyult hatékonynak ezért az Igazgatóság a szerződéstől elállt és a továbbiakban saját hatáskörében keres megoldást, első lépésben egy új munkatárs beállításával erősíti a szövetkezeti behajtási csoport munkáját.
A Szövetkezet kintlévősége ebben az időszakban meghaladta a 88M Ft-ot, /14 % /.
A 2013. évi küldöttgyűlés tisztújítást végzett, amikor a jelölőbizottság előterjesztése alapján megismert jelöltek közül, a küldöttek többségének szavazatával a Békéscsabai Lakásszövetkezet Igazgatóság elnökének Békési Albertet, a Felügyelő Bizottság elnökének Lovas Istvánt választotta meg öt év időtartamra. Az Igazgatóság és a FEB is 4 taggal működik.
Az új Igazgatóság, a kintlévőségek csökkentésének radikálisabb módjaként, a szükséges jogi lépéseket betartva és a szociális következményeket mérlegelve, a nem fizető, jelentős díjhátralékot felhalmozó lakástulajdonosoknál a közösségi érdekek védelmében a központi- fűtés szolgáltatás korlátozását /radiátorok leszerelését/ rendelheti el.
A módszer már az első alkalmazása után, példa jellegű következményei miatt hatásosnak bizonyul, az érintett tulajdonosok jelentős része tanúsít fizetési hajlandóságot.
2013. Június 1.-vel a Szövetkezet Igazgatósága egyszemélyes Kft.-t hozott létre, a lakásszövetkezet működésének bővítése és a vállalkozási lehetőségek kiterjesztése céljából.