46/2021.(VII.07.)sz. Ig.hat.

46/2021.(VII.07.)sz. Ig.hat.

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Igazgatósága 4 igen szavazattal úgy döntött, hogy kerüljön fel a honlapra a megfelelő tájékoztatás a küldöttgyűlési határozatról

 9./2017. (IV.27,) számú Közgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja, h ogy a Békéscsabai Lakásszövetkezet Alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

Az Alapszabály 8. pontja a közös részek részletezése: a.) 1. bekezdésből törlésre kerül „a közös tulajdonban álló lakásokban és nem lakás céljára szolgáló helyiségekben lévő falak kivételével szövegrész. „ Helyére az alábbi szöveg kerül: A Lakásszövetkezet az épületek bármely tartószerkezetének módosításához, átalakításához nem járul hozzá.

Így tehát a a.) 1. bekezdése az alábbiak szerint alakul.

Közös részek részletezése:

a., épületszerkezetei általában:

- a lakóház alapja továbbá függőleges és vízszintes tartószerkezetei. A Lakásszövetkezet az épületek bármely tartószerkezetének módosításához, átalakításához nem járul hozzá.

Mellette:70 fő Ellene:0 fő Tartózkodott:3 fő”

 

és akinek ilyen tervei, szándékai vannak az előtte a szakhatóságtól kérjen erre engedélyt, illetve keresse fel a lakásszövetkezetet.